Tại Sao Cần Có đạo đức Nghề Nghiệp

Mục lục:

Tại Sao Cần Có đạo đức Nghề Nghiệp
Tại Sao Cần Có đạo đức Nghề Nghiệp

Video: Tại Sao Cần Có đạo đức Nghề Nghiệp

Video: Tại Sao Cần Có đạo đức Nghề Nghiệp
Video: ✅ĐIỀU ĐƯA CON NGƯỜI ĐẾN SỰ TÔN NGHIÊM, ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP - Thiền Đạo 2023, Tháng Chín
Anonim

Đạo đức nghề nghiệp là một thuật ngữ dùng để chỉ một hệ thống các chuẩn mực đạo đức trong một lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể. Nó cũng bao gồm nghiên cứu đạo đức trong các lĩnh vực công việc khác nhau.

Tại sao cần có đạo đức nghề nghiệp
Tại sao cần có đạo đức nghề nghiệp

Hướng dẫn

Bước 1

Đạo đức nghề nghiệp là hệ thống các chuẩn mực đạo đức, các nguyên tắc và quy tắc ứng xử của chuyên viên, có tính đến đặc thù của nghề nghiệp và tình huống cụ thể. Nó phải là một phần bắt buộc trong quá trình đào tạo của bất kỳ chuyên gia nào.

Bước 2

Nội dung của khái niệm này bao gồm cái chung và cái riêng. Các nguyên tắc chung của đạo đức nghề nghiệp dựa trên các chuẩn mực đạo đức chung của con người được giả định:

- một hình thức trách nhiệm đặc biệt, được xác định bởi chủ thể và loại hoạt động;

- sự đoàn kết nghề nghiệp, đôi khi biến chất thành chủ nghĩa thân thể;

- tính cụ thể của nó trong sự hiểu biết về bổn phận và danh dự.

Bước 3

Nguyên tắc riêng của đạo đức nghề nghiệp là hệ quả của nội dung, đặc thù và điều kiện cụ thể của một nghề cụ thể. Chúng được thể hiện trong các quy tắc đạo đức, là những yêu cầu đối với các chuyên gia.

Bước 4

Đạo đức nghề nghiệp thường liên quan đến những loại hoạt động trong đó có sự phụ thuộc của con người vào hành động của một chuyên gia, tức là hậu quả của chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống và số phận của một cá nhân hoặc toàn thể nhân loại. Trên cơ sở này, các loại đạo đức nghề nghiệp truyền thống được phân biệt, ví dụ, đạo đức nghề nghiệp y tế, pháp lý, sư phạm, báo chí, nhà khoa học, v.v.

Bước 5

Ngày càng có nhiều yêu cầu về đạo đức đối với một số loại nghề nghiệp trong xã hội. Trong một số lĩnh vực hoạt động, bản thân quá trình lao động dựa trên sự phối hợp cao các hành động của những người tham gia, điều này làm trầm trọng thêm nhu cầu ứng xử xã hội. Đặc biệt chú trọng đến phẩm chất đạo đức của người chuyên viên, mà nghề nghiệp gắn liền với quyền định đoạt tính mạng của con người, những giá trị vật chất to lớn.

Bước 6

Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp là những nguyên tắc chỉ đạo, những khuôn mẫu, những quy tắc tự điều chỉnh bên trong của cá nhân dựa trên lý tưởng nhân văn. Kinh nghiệm hàng ngày, nhu cầu điều chỉnh mối quan hệ của những người trong một ngành nghề cụ thể đã dẫn đến việc nhận thức và hình thành những yêu cầu nhất định của đạo đức nghề nghiệp. Dư luận đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành và củng cố các chuẩn mực của nó.

Bước 7

Đạo đức nghề nghiệp phát triển trên cơ sở các chuẩn mực hành vi đã được khái quát hóa của đại diện các nhóm nghề nghiệp nhất định. Những khái quát này được phản ánh sâu hơn trong các quy tắc ứng xử bằng văn bản và bất thành văn cho các ngành nghề khác nhau, đảm bảo sự tương tác hiệu quả nhất của một chuyên gia với những người khác nhau liên quan đến lĩnh vực công việc của anh ta.

Đề xuất: