Trách Nhiệm Dân Sự Là Gì

Trách Nhiệm Dân Sự Là Gì
Trách Nhiệm Dân Sự Là Gì

Video: Trách Nhiệm Dân Sự Là Gì

Video: Trách Nhiệm Dân Sự Là Gì
Video: Luật Dân sự - Chương 4 - Trách nhiệm dân sự - Tiết 1 - P1 2023, Tháng Chín
Anonim

Sự tồn tại của bất kỳ nhà nước nào ngày nay đều bao hàm sự hiện diện của một hệ thống pháp luật phát triển. Đảm bảo các quyền và tự do của công dân dựa trên các khái niệm về tính hợp pháp, các hành vi bất hợp pháp và trách nhiệm đối với chúng. Một trong những loại trách nhiệm pháp lý là luật dân sự.

Trách nhiệm dân sự là gì
Trách nhiệm dân sự là gì

Trách nhiệm dân sự là một loại trách nhiệm pháp lý đặc biệt. Trong trường hợp chung, nó phát sinh do không hoàn thành hoặc thực hiện không đúng bất kỳ nghĩa vụ nào mà luật dân sự quy định cho một người, điều này dẫn đến việc vi phạm các quyền phi tài sản hoặc tài sản của cá nhân công dân, nhóm của họ, cũng như như các tổ chức. Các hình thức của loại trách nhiệm này, điều kiện xảy ra và hình phạt được quy định bởi Bộ luật Dân sự Liên bang Nga.

Trách nhiệm dân sự bao gồm việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với người phạm tội thông qua việc thực hiện một loại quan hệ pháp luật đặc biệt giữa người đó với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mục đích của các quan hệ pháp luật này là đặt ra cho người phạm tội nghĩa vụ thực hiện các hành vi do pháp luật quy định hoặc theo thỏa thuận có lợi cho nhà nước, người khác, một nhóm người hoặc một tổ chức. Những hành động này thường được thể hiện ở việc cần phải trả tiền phạt, bồi thường thiệt hại, thanh toán một khoản tiền bị mất hoặc phạt, mất tiền đặt cọc. Đây được gọi là một dạng trách nhiệm dân sự. Như vậy, loại trách nhiệm này có bản chất hoàn toàn là trách nhiệm bồi thường và mang tính chất độc quyền tài sản.

Việc thực hiện trách nhiệm dân sự dựa trên một số nguyên tắc quan trọng. Chúng bao gồm việc bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại do người phạm tội hoặc một nhóm người phạm tội gây ra, tính tất yếu của việc bắt đầu chịu trách nhiệm và sự cá nhân hóa của nó, nghĩa là, sự cân nhắc hợp lý các yếu tố, hình thức và mức độ nguy hiểm của thiệt hại gây ra.

Có một số điều kiện chung có trong tất cả các tình huống, do đó trách nhiệm dân sự phát sinh. Chúng ngụ ý sự hiện diện của tổn thất hoặc mối quan hệ nhân quả giữa hành vi bất hợp pháp và việc xảy ra tổn thất, sự hiện diện của tội lỗi của người vi phạm, hành động bất hợp pháp bao gồm vi phạm quyền của người nào đó hoặc không thực hiện nghĩa vụ. Tất cả các khía cạnh đặc biệt được quy định trong Bộ luật Dân sự của Liên bang Nga.

Đề xuất: